Sari la conținut

vinit

Di-tu Wiktionary

vinit

Tzi va s-dzâcâ

Unâ culoari - culoarea vinitcului.

Cum s-aschimbâ

vinit (masc.), vinitâ (fem.)

Exemple (cum dzâtzem in armâneashti la 'exemple'?)

Nveasta sh-bâgă unâ fustani vinit.

Pri alti limbi