adzã

Di-tu Wiktionary

Armâneaşci

Adverb

adzã

  1. Dzâua di tora, dzâua cari ahurhi sh-nu-s dipisi nica.

Di iu ini

Aua lipseashti s-angrâpseshtzâ tini; mini nu shtiu ...

Cum s-dzâtzi

Aua lipseashti s-angrâpseshtzâ tini; mini nu shtiu ...

Pri alti limbi