adzã

Di-tu Wiktionary
Jump to: Navigatsia, Câftare


Di iu ini

Aua lipseashti s-angrâpseshtzâ tini; mini nu shtiu ...

Cum s-dzâtzi

Aua lipseashti s-angrâpseshtzâ tini; mini nu shtiu ...

Adverb

adzã

  1. Dzâua di tora, dzâua cari ahurhi sh-nu-s dipisi nica.


Pri alti limbi: