câpâi

Di-tu Wiktionary

Armâneaşci

Verbu

câpâi

Pri alti limbi

Tzi va s-dzâcâ

S-hii armas, s-nu mai potzi, s-agiundzâ fârâ puteari

Exemple (cum dzâtzem in armâneashti la 'exemple'?)

Alea sh-tini s-neam ma pe-anarga, câpâii di cât mi-aladz!