Sari la conținut

capishchi

Di-tu Wiktionary

Armâneaşci

Sumstantivu

capishchi (sau capişchi)

Ţi va s-dzâcâ

  1. fâsui veardi

Cum s-alâxeaşti

substantiv sin. pl.
theamina capişcâ capişchi
mascur ---- ----

Pri alti limbi

Cari armânji dzâc ashi

Sârbeanjii

Exempli: (easci un zbor neologhismu ţi s'ufiliseaşti tru tutti linbili)

  • Cari adră fâsuilu aestu sâ-li da Dumidză harau.
  • Adzâ va s'adar mâcari di câpişchi.